5. juni 2019
Ragde Eiendom kjøper på Forus og trer inn i Forus-samarbeidet

Ragde Eiendom har kjøpt Petroleumsveien 6 og tar som ny deltaker i Forus-samarbeidet del i omdømmebyggingen av Forus.

Ragde Eiendom har kjøpt Petroleumsveien 6 og tar som ny deltaker i Forus-samarbeidet del i omdømmebyggingen av Forus. – Ragde Eiendom AS har gjort betydelige investeringer i Rogaland de siste årene og Petroleumsveien 6 på Forus er siste i en lang rekke. Vi har stor tro på Forus fordi vi ser en tydelig bedring i energisektoren og området er en utmerket bedriftlokasjon med kort vei til alt, sier Eirik Steimler, eiendomsforvalter i Ragde Eiendom.

Fornyelse og flere servicetilbud
Petroleumsveien 6 har et samlet tomteareal på rundt 9.400 kvm og bygningsmasse på 9.700 kvm.

– Det er mange små og store bedrifter som er kvalitetsbevisste rundt lokasjon og standard på lokalene. Petroleumsveien 6 er et sentralt bygg alle kjenner til på Forus, men vi vil fornye og gjøre det tilgjengelig for enda flere. Vi skal blant annet lage flere servicetilbud gjennom handel i første etasje, forteller Steimler.

Ragde Eiendom AS har engasjert Newsec i Stavanger for å bistå med utleie av eiendommen.

– Dette er en svært kompetent utleiemegler som vil bistå med å lage en flott sammensetning av bedrifter. Vi fikk flere interesserte leietakere allerede før vi startet markedsføringen av bygget, og flere leieavtaler er under behandling. Dette tyder på at Petroleumsveien 6 er et attraktiv sted å holde til, sier Eirik Steimler.

Tar ansvar for merkevaren Forus
Med eierinteresser på Forus var det naturlig for Ragde Eiendom å melde seg inn i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig merkevare- og omdømmebygging av området.

– Forus-samarbeidet gjør en viktig jobb med å synliggjøre områdets nasjonale betydning og fordeler som attraktiv bedriftlokasjon. Med eiendomsinteresser i området er det naturlig å delta, sier Eirik Steimler.

I tillegg til Ragde Eiendom består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, IKM Eiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, Forus Parkering, 2020park, Høgevoll, Base Property, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark og Brødrene Kverneland Eiendom.

– Det er veldig gledelig at Forus-samarbeidet styrkes ytterligere ved å få en stor nasjonal eiendomsaktør som Ragde Eiendom med på laget. Det er stor optimisme i næringslivet, kraftig fremvekst av spennende gründerselskaper og nye kollektivløsninger kommer for fullt. Nå får vi enda mer kraft til å kommunisere alt det positive som skjer, sier Stein Racin Grødem, adm. direktør i Forus Næringspark og talsperson i Forus-samarbeidet.

Forus ligger midt i hjertet av Stavanger-regionen og er landets største næringsområde med rundt 40 000 ansatte i 3 000 virksomheter i alle bransjer og størrelser.

Om Ragde Eiendom
Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 287 selskaper og datterselskaper som til sammen eier ca 1,22 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, og 5217 parkeringsplasser. I tillegg eier konsernet 531 leiligheter for utleie. Eiendomsmassen er geografisk godt spredt, med hovedvekt i Oslo og Bergen. Selskapet eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapets eiendomsportefølje har i dag en markedsverdi på ca NOK 30,4 milliarder. Konsernets eiendomsportefølje er godt diversifisert og har i alle år levert svært gode resultater. Budsjetterte leieinntekter for 2020 er NOK 1,95 milliarder. Til sammen har selskapet 54 ansatte, 22 i administrasjonen i hovedsak på forvaltning og regnskap, 3 senterledere, 11 vaktmestere og 18 bygningsarbeidere som driver kontinuerlig oppussing av konsernets leilighetsportefølje.

Ragde Eiendom ble etablert i 1995. Hovedkontoret har beliggenhet på Ensjø i Oslo og selskapet har i tillegg et avdelingskontor i Bergen.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Mobil: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no

Eirik, Steimler, eiendomsforvalter i Ragde Eiendom
Mobil: 48 88 28 89
E-post: eirik.steimler@ragde.no