22. juni 2018
ROV-kontrakt til Oceaneering

Oceaneering er tildelt kontrakt for ROV og diverse tilleggstjenester for Aker BP om bord flyteriggen Deepsea Nordkapp.

Oceaneering er tildelt kontrakt for ROV og diverse tilleggstjenester for Aker BP om bord flyteriggen Deepsea Nordkapp.Kontraktens varighet er to år med to ettårige opsjoner og inkluderer engineering, fabrikasjon av hangarer med cursor/guide-systemer for å legge til rette for sikre og effektive operasjoner under alle værforhold.

Kontrakten inkluderer også RCTS- og RWOCS-utstyr og tjenester som en integrert del av ROV-systemene. Operasjonene vil bli støttet i stor grad fra Oceaneerings Mission Support Senter på Forus.

Oceaneerings ROV Manager for Europa, Egil Egeland sier; ”Dette arbeidet for Aker BP om bord Deepsea Nordkapp vil bli gjennomført med bruk av ny teknologi og optimaliserte løsninger som vil redusere HMS-risiko, redusere miljøutslipp og i tillegg være kosteffektiv. Vi ser frem til å bevise fordelene med å bruke våre løsninger og å bidra til at våre kunder når sine mål relatert til bedre sikkerhet, reduserte utslipp og kostandsoptimalisering. Videre er jeg overbevist om at samarbeidet vil identifisere flere forbedringsområder som begge parter vil dra nytte av i fremtiden”

Engineering starer umiddelbart og planlagt operasjon offshore er Q2 2019.

Se for øvrig “Vi er Forus-video” om Oceaneering her.