13. april 2018
Samarbeider om en grønnere fremtid

Samarbeid er viktigere enn noen gang. Det var budskapet under Future Energy Hub sitt offisielle kick-off 12. april.

Samarbeid er viktigere enn noen gang. Det var budskapet under Future Energy Hub sitt offisielle kick-off 12. april.– Hver av oss er viktige, og vi skal gjøre en jobb sammen. Vi har store mål. Vi skal ta vare på jorda vår, og vi skal dele så alle får. Siri, vi må få alle med!

Det sa styregruppeleder i Future Energy Hub, Bjørg Tysdal Moe til prosjektleder Siri Kalvig, og resten av deltakerne på kick-off for prosjektet. Tysdal Moe åpnet arrangementet, sammen med dekan ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø.

– Dette prosjektet passer veldig godt med våre tematiske satsningsområder på teknat. Vi skal bygge opp kompetanse på energi og IKT og sikkerhet, og Future Energy Hub bygger godt opp om dette, sa Lund Bø.

Grønt og miljøvennlig
Future Energy Hub (FEH) er et prosjekt initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Prosjektet har som mål å skape grønnere og mer miljøvennlige bygg og byer. Siri Kalvig er prosjektleder for Future Energy Hub, eller sagt litt enklere: Energihuben.

– Nye energiløsninger må adressere mange utfordringer. Det er teknologiske og politiske utfordringer, men også miljøvennlige, økonomiske og sosiale aspekter knyttet til nye løsninger. Dette krever samarbeid, sa Kalvig under møtet, som offisielt sparker i gang prosjektet.

Future Energy Hub skal ta i bruk regionens unike spisskompetanse i olje- og gassindustrien og utvikle nyskapende teknologi for energideling og fornybar energi i byene. Dette skal gjøres i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale forskning- og utdanningsmiljøer – og i tett samarbeid med næringslivet. Målet er å akselerere utviklingen av ny teknologi og tjenester i byggenæringen.

Hårete mål
– Future Energy Hub har som hovedmål å resultere i grønnere bygg og bydeler. Vi skal øke forskningsinnsatsen, lab-kapasiteten og samarbeidet med næringslivet, sa Helleik Syse, som jobber som forsker i prosjektet.

I tillegg til hovedmålet har prosjektet totalt åtte delmål. Disse omhandler blant annet kompetanseoverføring, utvikling av forskningskompetanse for næringslivet, videreutvikling av ingeniørutdanningene, bistand til utviklingsprosjekter i næringslivet, pilotprosjekter, etablering av kurs og å utvikle et ledende forskningsmiljø.

– Noen av målene er mer hårete enn andre, men det er bare positivt å ha noe å strekke seg etter, sier Syse.

Tett samarbeid
– Det som driver meg er at dette har en nasjonal viktighet, men også på internasjonalt nivå. Vi må jobbe for å skape et energilaboratorium, og også bruke campus aktivt, sa Kalvig.

I prosjektet ønsker de å starte flere pilotprosjekter sammen med partnerne, også på campus.

– Vi har lyst å bruke MyBox-huset som er på campus og utvikle det til en Smart Energy Living Lab, som en del av Lyse sitt Invade-prosjekt, forklarte Syse.

Under kick-off-møtet fikk også samarbeidspartnerne lov å presentere seg kort, og Kalvig ser fram til å sette i gang konkrete prosjekter med dem.

– Dette prosjektet krever tverrfaglig samarbeid, og jeg gleder meg til å jobbe videre med dette, sa hun.

Finansiering
Future Energy Hub er finansiert av Norges forskningsråd gjennom kapasitetsløftmidler. Forskningsrådet gir i første omgang 10 millioner over tre år, med intensjon om 10 nye millioner de tre neste årene. Dette utløser betydelige bidrag fra Fylkeskommunen – også det i to treårsperioder. I tillegg har Future Energy Hub støtte fra et aktivt lokalt næringsliv. UiS bidrar også med egne midler.

Etter kick-off-møtet var styringsgruppen samlet for sitt første offisielle møte.

– Dette betyr at nå er samarbeidet virkelig i gang, og vi ser fram til fortsettelsen, sier Syse.

Partnere i prosjektet:

Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune, Stiftelsen Grønn by (leder styringsgruppe), Lyse as, Forus næringspark as, Risavika havn as, Ipark eiendom as, Sweco Norge as avd. Stavanger, Statsbygg, Kruse Smith entreprenør as, VVS Prefab as, Oneco as, Avinor as avd. Stavanger lufthavn, Niras Norge as avd. Stavanger.

Tekst og foto: Mari Løvås/Universitetet i Stavanger