5. juli 2019
Samarbeider om systematisert og dokumentert sikkerhetsstyring

Hurtigvoksende Netsecurity, blant annet representert med kontorer i Koppholen på Forus, har inngått samarbeid med Neupart for å styrke tjenestetilbudet innenfor informasjonssikkerhet.

Hurtigvoksende Netsecurity, blant annet representert med kontorer i Koppholen på Forus, har inngått samarbeid med Neupart for å styrke tjenestetilbudet innenfor informasjonssikkerhet.

Netsecurity leverer tjenester og løsninger for helhetlig IT- og informasjonssikkerhet. Selskapet hjelper kunder i en rekke ulike bransjer gjennom hele prosessen fra sårbarhetskartlegging og testing, via beskyttelse og overvåking til håndtering av hendelser og gjenoppretting.

I en tid med økende fokus på datatrusler, sikkerhet og personvern, har selskapet lyktes meget godt. Netsecurity teller idag over 50 ansatte på 5 ulike lokasjoner, omsetter for over 115 millioner kroner og har vært Gaselle tre år på rad.

Nå innleder selskapet et samarbeid med Neupart, som leverer komplette standardløsninger for risikostyring og etterlevelse av sikkerhets- og kvalitetskrav til over 250 virksomheter i Norden. Secure ISMS, Neuparts løsning for effektiv, helhetlig og dokumenterbar informasjonssikkerhetsstyring, integreres i tjenesteporteføljen.

– Med digitalisering, flere avanserte dataangrep, nye lover og skjerpede krav til personvern, må virksomheter ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet og risiko. Neupart blir en viktig partner som styrker oss på konsulent- og GRC-området og lar oss tilby informasjonssikkerhetsstyring som en tjeneste, sier Sigbjørn Sørensen, regiondirektør i Netsecurity.

Selskapet innfører Neuparts løsning i egen virksomhet.

– Vi har startet med å ta egen medisin. Secure ISMS er et effektivt verktøy for å sikre compliance og systematisk håndtering av risiko og informasjonssikkerhet i alle deler av virksomheten. Løsningen gjør det mulig å forvandle sikkerhetspolicy fra noe man har til noe man bruker, sier Sørensen.

– Vi er stolte av samarbeidet med Netsecurity, som har solid kompetanse og en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Vi tar det som et viktig kvalitetsstempel at selskapet har valgt å bruke løsningen vår – både internt og for å styrke sine tjenesteleveranser, sier Øystein Paulsen, salgssjef i Neupart.

Bildet: Øystein Paulsen i Neupart (t.v.) og Sigbjørn Søensen i Netsecurity.

Netsecurity leverer tjenester og løsninger for helhetlig IT- og informasjonssikkerhet. Selskapet hjelper kunder gjennom hele prosessen fra sårbarhetskartlegging og testing, via beskyttelse og overvåking til håndtering av hendelser og gjenoppretting. Netsecurity eies av Agder Energi Venture og ansatte, har over 50 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Bergen og omsatte for 115MNOK i 2018. Mer på www.netsecurity.no

Neupart hjelper virksomheter med IT-risikostyring og etterlevelse av sikkerhetskrav. Selskapet utvikler og markedsfører Secure ISMS, et Information Security Management System for effektiv, helhetlig og dokumenterbar styring av informasjonssikkerheten i offentlige og private virksomheter. Neupart er spesialisert innen ISO 27001/2/5, ISO 22301, GDPR, PCI og skysikkerhet, og har mer enn 250 kunder innen blant annet offentlig sektor, energi, bank, forsikring og IT. Mer på neupart.no

For ytterligere informasjon, kontakt:

Øystein Paulsen, salgssjef, Neupart AS (Norge)
Mobil: 993 39 338, e-post: op@neupart.com
Sigbjørn Sørensen, regiondirektør, Netsecurity
Mobil: 415 08 190, e-post: sso@netsecurity.no