1. november 2018
Satser enda sterkere på Forus

Tjelta Eiendom AS har kjøpt ytterligere tre eiendommer og en tomt på Forus, med et samlet utleieareal på over 25 000 kvadratmeter. Investeringen på flere hundre millioner representerer en betydelig økt satsing i Norges største og viktigste næringsområde.

Tjelta Eiendom AS har kjøpt ytterligere tre eiendommer og en tomt på Forus, med et samlet utleieareal på over 25 000 kvadratmeter. Investeringen på flere hundre millioner representerer en betydelig økt satsing i Norges største og viktigste næringsområde.Tjelta Eiendom er en av regionens største eiendomsutviklere og –besittere. Forus er et viktig satsingsområde og selskapet har størstedelen av eiendomsporteføljen her.

Nå utvides Forus-porteføljen ytterligere gjennom kjøpet av en tomt og tre eiendommer i Gamle Forusvei 51-53 på Forus øst. Eiendommene inneholder kontorer, butikklokaler og store lagerarealer og er utleid til virksomheter som Ahlsell, Kaefer Energy, Baker Hughes og MRC Global Norway.

– Kjøpet er i tråd med vår strategi om å satse på kombinasjonsbygg sentralt i regionen. Forus er motoren og vil spille en nøkkelrolle for videre vekst og verdiskapning i regionen, sier eiendomssjef Viggo Tjelta i Tjelta Eiendom.

Ifølge Tjelta er markedet for kombinasjonsbygg mindre utsatt for konjunktursvingninger, og behovene har stort sett vært tilstede gjennom både opp- og nedgangstider.

Det er noen ledige kontor- og lagerlokaler i eiendommene, og ett av byggene, som er utleid til Ahlsell, vil bli ledig fra årsskiftet. Bygget egner seg spesielt for proffutsalg og annen lettindustri.

Forus ligger midt i hjertet av Stavanger-regionen og er landets største næringsområde. Her jobber rundt 40 000 ansatte i 3 000 virksomheter i alle bransjer og størrelser. Etter noen år med utfordringer i olje- og energisektoren opplever området nå økt etterspørsel i eiendomsmarkedet og nedgang i ledige arealer.

Tjelta Eiendom er en av deltakerne i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig omdømmebygging av Forus.