27. mars 2017
Se den nye videoen om Bussveien

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei.

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren og blir Europas lengste bussvei.

De ulike strekningene blir tatt i bruk så snart de er bygget. I desember 2021 åpner første byggetrinn som er strekningen mellom Stavanger og Sandnes. Andre byggetrinn mellom Stavanger og Tananger åpner i 2023. Da vil nye moderne busser på 18 og 24 meter kjøre uten å bli hindret av biler eller unødvendige svinger. Bussveien blir et felles kjennemerke for regionen. Den er også det største sykkelvei- og gangvei prosjektet på Nord-Jæren.

Til nå er det åpnet seks bussvei-strekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), bussbroen på Forus, Lagerveien ved Tvedt-senteret og på Forussletta.

 

Les mer om Bussveien her.