2. mai 2019
Skal kartlegge hvordan Norge skal bli el-smart

Møller Eiendom har en sentral rolle i Elnett21, konsortiet som skal kartlegge fremtidens energisystemer. Selskapet har investert i to innovative bilanlegg på Forus, der elbiler kanskje i fremtiden kan brukes som effektreserver, eksempelvis når elfly trenger mye strøm til lading.

Møller Eiendom har en sentral rolle i Elnett21, konsortiet som skal kartlegge fremtidens energisystemer. Selskapet har investert i to innovative bilanlegg på Forus, der elbiler kanskje i fremtiden kan brukes som effektreserver, eksempelvis når elfly trenger mye strøm til lading. Elektrisitet er noe vi stort sett tar for gitt. Det er gjerne først når strømmen går at vi blir oppmerksom på hvor mange av de små og store tingene i livene våre som er helt avhengig av energien fra støpselet i veggen. Og dette behovet er voksende. Hver tredje nye bil som selges her til lands er nå en elbil. Vi har fått elbusser i byen, elferjer på Vestlandet, og etter hvert kommer også lastebiler, skip og til og med fly til å bruke strøm. Så hvordan sikrer vi da at det alltid er nok strøm til alle?

Elnett21
Dette skal gigantprosjektet Elnett21 finne ut av. Bak står et konsortium bestående av Avinor, Stavanger lufthavn, Lyse Elnett, Forus Næringspark, Risavika Havn, Smartly og en rekke andre aktører på Forus, eksempelvis Tvedtsenteret, 2020park og Møller Eiendom. At sistnevnte er blitt invitert inn i prosjektet er slett ikke tilfeldig.

– Dette er en utfordring vi har vært klar over og tatt på alvor lenge. Under utviklingen av bilforretninger og parkeringsanlegg på Forus valgte vi for eksempel å installere solcellepaneler for å forsyne ladestasjoner til elbiler. Å skaffe nok strøm til alle er en grunnleggende del av områdets funksjon, og derfor er det en helt naturlig ting for oss å engasjere oss i dette, sier Knut Aleskander Næss, prosjektleder hos Møller Eiendom.

Innovative bilanlegg
På Forus har Møller Eiendom investert i to fremtidsrettede bilanlegg med ladestasjoner for elbiler som blir forsynt med energi fra solceller. Ved Møller Bil Forus Audi i Vassbotnen 6 produserer 894 solceller på 300W en beregnet årskapasitet på 210 000 kWh. Hos Møller Bil Stavanger (Volkswagen) i Vassbotnen 17 er den beregnede årsproduksjonen 92 000 kWh fra 436 solceller på 275W.

Ifølge Næss er ikke bare smart regulering av fornybar strøm et miljøspørsmål. Det handler også om å sikre at folk kan få den kraften de trenger uten å måtte betale mer enn nødvendig.

– Strøm er i større grad enn mange andre energibærere ferskvare. Hvis du fyrer med ved så kan du for eksempel finne noen som selger billig ved tidlig på høsten og hamstre opp nok i garasjen til hele vinteren. Strømmen må du derimot i utgangspunktet kjøpe når du bruker den, og da må du betale den prisen det koster akkurat da. En av de tingene vi jobber med er å lage smartere løsninger som kan endre på det, sier Næss.

Smarte mikronett
En av disse løsningene er å installere smarte mikronett. Det er et lukket system som for eksempel kan bestå av alle bygningene i et borettslag eller næringsområde. Innenfor dette systemet kan det være en kombinasjon av fornybar strømproduksjon som solceller eller små vindmøller, batterilager og intelligente energistyringssystemer. Dette gjør det mulig å regulere energibruken på en effektiv måte innenfor mikronettet.

– En av de fremtidsmulighetene vi skal se på er å bruke elbiler på lading som effektreserve. Vi skal blant annet kartlegge mulighetene for at elbiler som er koblet til ladeanlegget kan styres bedre slik at denne variable kapasiteten kan utnyttes til å frigjøre effekt til andre formål. Dette kan for eksempel være effekt til andre bygninger, industrier eller Stavanger lufthavn, som vi forstår har et økende effektbehov i årene som kommer på grunn av blant annet elfly, forteller Knut Aleksander Næss.

Enova-støtte
Elnett21 er et lokalt prosjekt i Stavanger-regionen, men overføringsverdien er stor. Det mener også Enova, det statseide foretaket som deler ut støtte til prosjekter som er viktige for å få til en smart og miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Hele 40 millioner er delt ut til Elnett21-samarbeidet.

– Det Enova har vektlagt i dette prosjektet er at det demonstrerer disse løsningene i stor skala og under reelle driftsbetingelser, og at det vil gi verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for fremtiden. Og det er også nettopp derfor vi er med. Vi er oppriktig opptatt av å lære hvordan vi kan gjøre våre fremtidige eiendomsprosjekter enda bedre, både for miljøet og for de som skal bo og leve der, avslutter Næss.

Bilder og kildereferanse: Møller Eiendom