8. juni 2017
Slik vil vi ha det på Forus!

IKDP Forus inviterer til workshop om omstilling, eksperimentering og innovasjon.

Onsdag 14. juni inviterer Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) til en workshop for næringslivet. Arrangementet er en del av Impact Week og avholdes på Scandic Stavanger Forus.

For hva trenger byområdet på Nord-Jæren for å tiltrekke seg innovative bedrifter og talenter, og hvilken rolle bør Forus ta? Og hvilke typer samspill og relasjoner mellom virksomheter er viktig å utvikle i området for å skape grunnlaget for et innovativt bedriftsmiljø?

Organisasjonen ønsker innspill fra både de som har lang erfaring med eksperimentering i veletablerte bedrifter og fra de som nylig har etablert virksomhet på Forus eller på Nord-Jæren, eller av andre grunner er engasjert i nyskaping og Forus sin rolle. De ønsker også å drøfte betydningen av ulike egenskaper i tilretteleggingen av fremtidens Forus, som arealmessig fleksibilitet, tilbudet av tjenester og service og bymessige kvaliteter.

Program

Kaffe og frukt før oppstart

08:00 Åpning v/ Ole Ueland, ordfører i Sola kommune

08:05 Planens muligheter og rammer, robust og forutsigbart næringsområde v/ Marit Sletteberg Storli, prosjektleder IKDP Forus

08:25 Helena Paulsson, prosjekt kjerneområde med The Line (Malmø) som eksempel, Malmø kommune

08:55 Eirik Skjærseth, daglig leder i Bolder, Forus som fysisk og virtuell lekeplass

09:10 Pause

09:20 Workshop om innovasjon, nyskaping, omstilling på Forus

10:40 Oppsummering fra 2 grupper

10:55 Avslutning v/ Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune

11:00 Slutt

 

Påmelding til arrangementet skjer her.

(Bilder: IKDP Forus / Forus Næringspark)