31. august 2017
Sodexo overtar forpleiningen på alle Aker BP sine installasjoner

Sodexo er tildelt kontrakten for leveranse av forpleiningstjenester på AkerBP sine fem installasjoner i de neste 5 årene, med opsjoner på 3 x 1 år.

Som en følge av den nye kontrakten vil det være en virksomhetsoverdragelse av 55 medarbeidere til Sodexo fra den tidligere leverandøren, som alle ønskes hjertelig velkommen til Sodexo.

– Dette er en svært viktig kontrakt for Sodexo. Vi har jobbet målrettet med kontinuerlige forbedringer for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et utfordrende marked. Vi er spesielt glade for å kunne utvide samarbeidet med AkerBP slik at vi kan utvikle oss videre, sier administrerende direktør i Sodexo Remote Sites Norway, Jan-Øyvind Jørgensen. – Jeg er meget takknemlig for den jobben som blir gjort av våre medarbeidere offshore og for den vilje de viser til å gjennomføre endringer.

Oppstart av kontrakten er 1. oktober og arbeidet vil bli ledet fra Sodexos kontorer i Vassbotnen 1 på Forus. Sodexo har vært leverandør ombord på Ula og Valhall siden 1999 og ser frem til å utvide samarbeidet til Skarv, Alvheim og Ivar Aasen.

Foto: Aker BP