21. juni 2017
Sol kan bli et viktig bidrag for å gjøre Forus selvforsynt med energi

Samtidig kan en delvis omlegging av driften ved Forus Energigjenvinning sikre at det produseres mer strøm på Forus.

Dette er noen av hovedkonklusjonene fra en kartlegging av bygg, energiproduksjon og energiforbruk som IRIS har gjort på Forus. Vind er også en aktuell energikilde.

Forus Næringspark har som mål å være forsynt med 100 % fornybar energi innen 2020. Det er realistisk ifølge studien som er gjennomført i regi av Forus Næringspark og kommunene Sola, Sandnes og Stavanger og delfinansiert av Miljødirektoratet. Forus Næringspark har en visjon om at Forus-området i fremtiden skal bli selvforsynt med energi, eller enda bedre, eksportere energi.

Forskningsinstituttet IRIS har analysert energibruk for strøm og oppvarming for alle de 190 byggene på Forus Vest. Enkelte bygg er plukket ut for grundigere undersøkelser, der energiforbruk, bruk av spillvarme og potensialer for energisparing blir kartlagt.

IRIS har også sett nærmere på den lokale energiproduksjonen hos Forus Energigjenvinning, der avfall brennes for å produsere fjernvarme og elektrisitet. Forskerne anbefaler en omlegging av anlegget der det produseres mer elektrisitet og at fjernvarmen som leveres ut av anlegget får redusert temperaturen fra 110 til 60 grader. Behovet for varmt vann på Forus antas å bli redusert etter hvert som bygg blir mer energieffektive. Samtidig vil forbruket av strøm øke. En slik omlegging vil medføre en mindre økning i strømforbruk til etteroppvarming av forbruksvann.

Prosjektet har også vurdert potensialet for tilgjengelig fornybare energikilder.

70 prosent av takene, eller over 208.000 m2 på Forus vil kunne dekkes med solceller. Effekten er beregnet til 38,8 GWh med strøm per år. Bruk av hybridsolceller som produserer både strøm og varme/kjøling på en gang, vil kunne øke den lokale energiproduksjonen ytterligere.

Forus ligger i innflyvningsonen til flyplassen på Sola. Det er derfor høyderestriksjoner som medfører at det er vanskelig å se for seg høye vindmøller på Forus. Derimot kan det være aktuelt med mindre vertikalakse turbiner dersom vindmålinger viser stabil nok vind.

Fremtidens energiforsyning vil bestå av desentraliserte energisentraler som er knyttet sammen i et nettverk og som drar veksler på hverandre, sikrer bærekraftig og effektiv utnyttelse av den tilgjengelige energien. Forskernes beregninger viser at en overordnet styring av energiforbruk og produksjon vil føre til at energiforbruket går ned på generelt grunnlag.

Ved å kutte energilekkasjer, oppgradere ventilasjonssystemene, gjøre forbedringer i byggenes ytre lag, oppgradere varmesystemet og drive mellomlagring av varme, vil mye energi spares. Dermed konkluderer energistudien fra IRIS med at overskuddsvarme, jordvarme, sol og vind kan dekke hele fremtidens energibehov på Forus.

Nå er en prosjektsøknad sendt Enova for å gå videre med disse konklusjonene. Målet er å få etablere en sentral som kan styre energibruken, også mellom bygg for smartere energibruk og utnyttelse. Et slikt energiservicesenter vil videre kunne gi veiledning og kunnskap til byggeiere om smartere energibruk og effektiviseringsmuligheter.

Servicesenteret kan også utvikle løsninger for bedre energistyring, overvåkning og håndtering og tjenestetilbud for smartere energibruk.