10. juli 2017
Statoil-kontrakt til Ocean Installer

Ocean Installer har av Statoil blitt tildelt kontrakt for installasjoner og operasjoner på feltene Johan Sverdrup, Utgard og Bauge.

Tildelingen er en del av Statoils Marine Wave 2-program og innebærer at Ocean Installer vil fortsette å spille en nøkkelrolle i undervannsarbeid på Johan Sverdrup-feltet. I tillegg omfatter kontrakten arbeid på Bauge og Utgard feltene.

– Vi har utført omfattende arbeid for Statoil under Marine Wave 1-programmet i år og er glade for å ha blitt valgt som nøkkelentreprenør også for andre fase. Vi ser frem til å kunne fortsette å utvikle vårt gode samarbeid med Statoil, sier Steinar Riise, CEO ved Ocean Installer

Prosjektledelse og ingeniørarbeid starter umiddelbart og vil være basert ved Ocean Installers hovedkontor i Forusparken 2 på Forus.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Ocean Installers)