9. mars 2017
Statoil-sjef til studenter: Dere må tørre å satse!

I møte med dagens og morgendagens studenter ved Universitetet i Stavanger var konserndirektør i Statoil, Arne Sigve Nylund, tydelig: Det er store muligheter i olje- og gassnæringen.

I møte med dagens og morgendagens studenter ved Universitetet i Stavanger var konserndirektør i Statoil, Arne Sigve Nylund, tydelig: Det er store muligheter i olje- og gassnæringen.

Nylund holdt gjesteforelesning på UiS tirsdag denne uken. Der fikk han prate med elever fra videregående skole som kom for å høre om universitetets ulike studietilbud. Det opplyser Norsk olje og gass, som har hovedkontor i Vassbotnen 1 på Fours, på sine hjemmesider.

– Dere må tørre å satse på olje- og gassbransjen. Den er fremtidsrettet og klar for å takle utfordringer og dilemma. Vi må utvikle industrien på en klok og bærekraftig måte. Vi må drive sikkert. Vi må redusere utslipp. Og vi må styrke vår konkurranseevne, sier Nylund.

Søkertallene til petroleumsfag har siden 2014 falt i takt med oljeprisen. Statoils konserndirektør for norsk sokkel tror unge i dag blir påvirket av informasjon fra pressen og sosiale medier, og skjønner at noen er skeptiske til å velge en retning som olje og gass.

– Men vi trenger dere. Vi trenger dem som tør å gå inn i problemstillinger det ikke er klare svar på, slik at vi kan finne de gode løsningene for fremtiden, sa Nylund til forsamlingen.

I vinter har Norsk olje og gass møtt videregåendeelever fra hele landet. Mange av ungdommene har spurt om det i det hele tatt er mulig å få jobb i olje- og gassbransjen. I 2016 presenterte forskningsinstituttet IRIS en rapport om sysselsettingen i industrien. Rapporten viste at det innen 2020 vil være behov for rundt 22.000 nyansatte.

– Verden er i en rivende utvikling. Mange av jobbene vi vil ha i fremtiden, kjenner vi ikke til innholdet ennå. Det som er sikkert er at mye vil være knyttet opp mot teknologi. Ingeniørbakgrunn, for eksempel, vil da være gull verdt, sier Målfrid Rønnevik, fagsjef kompetanse, i Norsk olje og gass.

Tekst & foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass