29. august 2017
Stavanger Montessoriskole til Forus

Stavanger Montessoriskole flytter fra Buøy til Forus. 27 elever tar i september i bruk helt nyoppussete lokaler i Forusbeen 35.

Forusbeen 35 har vært kontorbygg for blant annet BP og Telenor siden 1986. Frem til november 2016 var det Norges største asylmottak. Etter avviklingen av mottaket har Base Property gått sammen med Norwegian Property om å utvikle eiendommen. Norwegian Property og Base Property er blant deltakerne i Forus-samarbeidet som driver langsiktig omdømmebygging av Forus.

De to partnerne har planer om omregulering og utvikling for å bygge boliger og leiligheter, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk.

– Det ligger litt frem i tid, i mellomtiden har vi et tilbud til leietakere der tidshorisonten er begrenset, sier Andreas Poulsson, prosjektleder for Base Property.

1. til 6. klasse

Sammen med rektor Salim Øndes i Stavanger Montessoriskole har han den siste tiden inspisert at arbeidet går som det skal.

– Torsdag 14. september er første skoledag her ute. Da kommer det elever fra 1. til 6. klasse, sier Øndes.

Montessoripedagogikken ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske barnelegen Maria Montessori, og har lenge vært etablert i mange land. Montessoris grunntanke er å ta barna på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden; naturen, miljøet rundt seg, andre mennesker.

Forus Transittmottak

Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlete bruttoarealet er i dag på 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum.

I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere. Stavanger Montessoriskole skal holde til i den såkalte nordfløyen.

På bildet sees fra venstre Andreas Poulsson i Base Property og rektor Salim Øndes (Foto: Base Property).