7. februar 2018
Sterke Statoil-resultater

Statoil med hovedkontor på Forus rapporterer et justert driftsresultat på 4,0 milliarder USD og 1,3 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2017. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 5,2 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 2,6 milliarder USD.

Statoil med hovedkontor på Forus rapporterer et justert driftsresultat på 4,0 milliarder USD og 1,3 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2017. Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 5,2 milliarder USD, og IFRS-resultatet var på 2,6 milliarder USD.

– I et styrket marked leverte vi sterk inntjening og kontantstrøm fra alle segmenter. Vi hadde rekordhøy produksjon både i fjerde kvartal og i året som helhet. Vi forventer langsiktig vekst i underliggende inntjening, og i tråd med vår utbyttepolitikk foreslår styret å øke utbyttet med 4,5 % til 0,23 dollar per aksje, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

– Vi har redusert våre investeringskostnader til 9,4 milliarder dollar, fra et opprinnelig anslag på 11 milliarder dollar. Dette er et resultat av fortsatt forbedringsarbeid og sterke prosjektleveranser. I samarbeid med våre leverandører og partnere får vi mer for mindre, sier Sætre.

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på rundt 54 dollar per fat genererte vi 3,1 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2017, og vi styrket vår finansielle posisjon. Vi reduserte gjeldsgraden vår med mer enn 6 prosentpoeng gjennom året, etter å ha gjennomført flere verdiskapende oppkjøp, sier Sætre.

Justert driftsresultat var 4,0 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra 1,7 milliarder USD i samme periode i 2016. Justert driftsresultat etter skatt var 1,3 milliarder USD i fjerde kvartal, opp fra negative 40 millioner USD i samme periode i fjor. Høyere priser og fortsatt solid drift med rekordhøy produksjon bidro til økningen. I tillegg bidro lavere letekostnader positivt. For året som helhet, var justert driftsresultat 12,6 milliarder USD, mer enn tre ganger høyere enn 4,1 milliarder USD i 2016.

Driftsresultat i henhold til IFRS var 5,2 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med negative 1,9 milliarder USD i samme periode i 2016. Driftsresultatet var påvirket av netto reversering av tidligere nedskrivninger på 1,6 milliarder USD, hovedsakelig knyttet til en landbasert eiendel i USA. IFRS-resultatet var 2,6 milliarder USD, en oppgang fra negative 2,8 milliarder USD i fjerde kvartal 2016. For året som helhet, var IFRS-resultatet 4,6 milliarder USD, sammenlignet med et negativt resultat på 2,9 milliarder USD i 2016.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,134 millioner foe per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,095 millioner foe per dag i samme periode i 2016. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser, økt produksjon på land i USA, og opptrapping av nye felt. Med fortsatt solid drift leverte Statoil sin høyeste produksjon noensinne, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 6 % i 2017.

Ved utgangen av året 2017 hadde Statoil fullført 28 letebrønner, hvorav 14 med drivverdige funn. Justerte letekostnader i kvartalet var 0,3 milliarder USD, en nedgang fra 0,6 milliarder USD i fjerde kvartal 2016.

Reserveerstatningsraten (RRR) var 150 % i 2017, som følge av sanksjonering av nye prosjekter og oppjustering av reservene på eksisterende felt.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før betalte skatter og arbeidskapital var 20,7 milliarder USD i 2017, sammenlignet med 15,0 milliarder USD i 2016. Organiske investeringer for 2017 var på 9,4 milliarder USD. Ved utgangen av året var gjeldsgraden 29,0 %, etter en økning i arbeidskapital og betalinger for verdiøkende transaksjoner.

Styret foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 4,5 % til 0,23 USD per aksje for fjerde kvartal. Det toårige programmet med utbytteaksjer ble avsluttet som planlagt i tredje kvartal 2017.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,6 for de siste tolv månedene fram til 31. desember 2017, sammenlignet med 0,8 i samme periode i 2016.

Kilde: Pressemelding