4. juli 2017
Stor-oppdrag til COSL

COSL Drilling Europe AS har inngått en intensjonsavtale med britiske Nexen Petroleum om plugging og avslutning (P&A) av brønner i Nordsjøen.

– Vi er svært fornøyd med denne avtalen og ser frem til å starte arbeidet for et av de største oljeselskapene i britisk sektor. Dette er en flott nyhet for våre medarbeidere nå rett før sommeren, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe AS, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 4 på Forus.

Avtalen består av 13 brønner og vil sikre den nedsenkbare boreriggen COSL Pioneer oppdrag i ca. 12 måneder i den britiske sektoren. Arbeidet starter i begynnelsen av 2018.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: COSL)