16. mars 2018
Stor suksess med coworking-konsept på Forus

1. januar startet Seabrokers Eiendom pilotprosjektet Forus Coworking i Vestre Svanholmen 4. Konseptet har allerede blitt så populært det kan bli utvidet til Vestre Svanholmen 14.

1. januar startet Seabrokers Eiendom pilotprosjektet Forus Coworking i Vestre Svanholmen 4. Konseptet har allerede blitt så populært det kan bli utvidet til Vestre Svanholmen 14.Seabrokers Eiendom eier over 210.000 kvm næringseiendom og er en av Stavanger-regionens største eiendomsbesittere. Flere av byggene har hittil vært typiske storbrukerbygg, men er bygget på en fleksibel måte som gjør at de enkelt kan tilpasses ulike leietakerbehov.

Seabrokers Eiendom har lenge sett endringer i markedet og besluttet derfor å etablere en coworking-avdeling i Vestre Svanholmen 4 som et pilotprosjekt. De første leietakerne var Innosolutions, Ennox Technologies og Ditt Nettverk, og nylig er det tegnet leiekontrakter med aktører som ICE Norge og Bottegaard & Askø Agenturer.

– Konseptet er svært vellykket, og stadig flere leietakere med 1-20 ansatte oppdager muligheten for kontor i moderne og driftsøkonomiske bygg med muligheter for gode synergier. Her kan man samarbeide på tvers av bedrifter og dra nytte av fellesfunksjoner, sier kontraktsansvarlig Rolf Aarthun i Seabrokers Eiendom.

Nå er Forus Coworking-modellen utvidet i Vestre Svanholmen 4 og Seabrokers Eiendom vurderer å etablere konseptet også i Vestre Svanholmen 14.

– Det gode miljøet har ført til at ryktet har spredd seg, og vi ser behov for å utvide. Vi har med våre fleksible bygg og moderne driftssystemer muligheter for enkelt å tilpasse alle arealer, sier Aarthun.

Seabrokers Eiendom er en av deltakerne i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området. I tillegg til Seabrokers Eiendom består Forus-samarbeidet av IKM Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark og Brødrene Kverneland Eiendom.