21. april 2017
Storkontrakt til KAEFER Energy

Statoil har tildelt KAEFER Energy en omfattende kontrakt for ISO-vedlikehold på Mongstad-anlegget og som vil sysselsette 170 personer to år fremover.

Kontrakten omfatter isolering, overflatebehandling og stillasbygging og har en forventet verdi på 300 millioner kroner.

KAEFER Energy, som har hovedkontor i Geitaberget 17 på Forus, utvider med dette et allerede omfattende engasjement innen ISO-vedlikehold for Statoil. I 2010 overtok selskapet alle ISO-aktiviteter på feltene Troll, Åsgard og Kristin, og i 2014 ble KAEFER tildelt tilsvarende kontrakt for Kårstø-anlegget. Alle disse kontraktene er langtidskontrakter og utgjør et solid og strategisk viktig fundament for KAEFERs totale engasjement i Norge.

– KAEFER Energy feirer 40 år i Norge dette året, og da er det selvsagt ekstra kjekt at vi tildeles nye kontrakter, opprettholder solide arbeidsplasser for våre ansatte og samtidig leverer positive resultater, sier Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling hos KAEFER Energy.

Arbeidet på Mongstad under den nye kontrakten startes allerede i mai måned og vil sysselsette rundt 170 personer i to år fremover.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilde: Statoil/Helge Hansen)