13. desember 2018
Storkontrakt til Kruse Smith

Helse Stavanger HF har tildelt Kruse Smith Entreprenør oppdraget med å bygge råbyggene til et av landets største sykehusutbyggingsprosjekter; SUS 2023. Kontrakten på 516 millioner er den hittil største i forbindelse med sykehusutbyggingen. 

Helse Stavanger HF har tildelt Kruse Smith Entreprenør oppdraget med å bygge råbyggene til et av landets største sykehusutbyggingsprosjekter; SUS 2023. Kontrakten på 516 millioner er den hittil største i forbindelse med sykehusutbyggingen. 

-Kruse Smith var best på både pris og kvalitet. De er også svært fremoverlente på bruk av digital teknologi på byggeplassen og det er viktig for oss, sier prosjektdirektør Kari Gro Johanson i SUS2023.

Hun peker på bruk av BIM (Bygnings Informasjons-Modellering) i byggeprosessen, som gir detaljerte virtuelle byggetegninger. SUS2023 er nylig kåret til verdens mest digitale byggeprosjekt i tøff internasjonalt konkurranse.

-For Kruse Smith er dette et prestisjeprosjekt i et stort og spennende marked. Tildelingen er en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring. Kruse Smith sitt fagmiljø på Forus er en spydspiss i konsernets digitale satsing, og viser at offentlige byggherrer både etterspør og verdsetter digital kompetanse og erfaring, sier regiondirektør i Kruse Smith, Kristin Stømer Frafjord.

Prosjektet vil på det meste sysselsette 100 personer inkludert administrasjon. Våren 2019 skal byggherre og entreprenør sammen arbeide med å ytterligere optimalisere prosjektet. Byggestart er planlagt til januar 2020.

Kruse Smith har tidligere vunnet oppdraget med å bygge et parkeringshus til SUS2023. Totalt har Kruse Smith så langt vunnet oppdrag for over en 600 millioner kroner i forbindelse med sykehusbyggingen på Ullandhaug. Kontraktene knyttet til sykehusutbyggingen på Ullandhaug vil utgjøre en viktig del av Kruse Smiths virksomhet i Stavanger-området fremover.

-Igjen vinner et lokalt selskap frem i konkurransen om kontrakter for å bygge det nye sykehuset, og det er gledelig. Vi ser frem til å få til digital samhandling og innovasjon i næringskjeden som ekstragevinst i dette prosjektet, sier administrerende direktør for Stavanger Universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne.

I forrige uke vant Faber Bygg på Forus kontrakten om å bygge fasader på SUS2023. Verdien er på cirka 456 millioner.

På bildet, høyre side: Fra Kruse Smith: Roger Halle, Lars Tore Ringstad, Geir Endresen, Kristin Stømer Frafjord, Oddvar Egelandsdal
På bildet, venstre side: Fra Helse Stavanger/SUS2023: Christin Vik Eliassen, Lars Egil Borsheim, Kari Gro Johanson, Inger Cathrine Bryne, Therese Øvernes

Fotokreditering Svein G. Lunde, SUS