23. mars 2018
Subsea 7 og Ocean Installer tildelt kontrakter av Statoil

Statoil tildeler kontrakt for rørlegging til Subsea 7 og for marine operasjoner til Ocean Installer i Askeladd-utbyggingen. Alle de tre virksomhetene har hovedkontor på Forus.

Statoil tildeler kontrakt for rørlegging til Subsea 7 og for marine operasjoner til Ocean Installer i Askeladd-utbyggingen. Alle de tre virksomhetene har hovedkontor på Forus.

– Askeladd-prosjektet føyer seg inn i en periode for Statoil med viktige milepæler i Nord-Norge. Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet starter opp produksjonen mot slutten av året. Johan Castberg-utbyggingen er for alvor i gang etter nylig å ha blitt sanksjonert. Og i tillegg videreføres Statoils letekampanje i Barentshavet dette året, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil.

Subsea 7 skal legge 42 kilometer med 20-tommer rørledning som knytter Askeladd til Snøhvit-feltet. Støtteaktiviteter for operasjonene vil ta utgangspunkt i blant annet Hammerfest. Arbeidet starter umiddelbart og vil pågå ut 2019. Installasjonsperioden er sommer 2019.

Ocean Installer skal i 2019 installere to havbunnsrammer. I 2020 skal det installeres 42 kilometer kontrollkabel, 35 kilometer MEG-rør (monoetylen-glykol) og to manifolder. I tillegg skal Ocean Installer fabrikkere og installere 4 spooler, beskyttelsesstrukturer, samt utføre tie-ins og RFO-operasjoner. Operasjonene vil i hovedsak mobiliseres fra Hammerfest og gi ringvirkninger for lokale leverandører.

Både Subsea 7 og Ocean Installer har tidligere blitt tildelt tilsvarende kontrakter for Johan Castberg. Det vil være synergier mellom de to prosjektene som begge er viktige utbygginger for norsk sokkel og Nord-Norge de kommende årene.

– Statoils aktivitet i nord gir ringvirkninger og sammen med samarbeidspartnere jobber vi aktivt med å identifisere konkurransedyktige leverandører i landsdelen, sier Pål Eitrheim, Statoils direktør for anskaffelser.

Sammen med de største hovedkontraktørene i Johan Castberg gjennomførte Statoil i forrige uke en separat leverandørdag i Tromsø for nordnorske leverandører for å se på felles muligheter.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil