17. januar 2018
SYSCO valgte Forus

SYSCO har flyttet fra Madlakrossen til Forusparken 2 i 2020park.

Forusparken 2 er et nytt og BREEAM Excellent-sertifisert bygg med leietakere som Skanska, Skatteklagenemnda, Ocean Installer, London Offshore Consultants, SWECO og IBM. Nylig flyttet også SYSCO inn i miljøbygget, nærmere bestemt selskapets Stavanger-kontor med åtte ansatte.

SYSCO er et rogalandsselskap i sterk vekst, som har gått fra 100 til 150 ansatte på to år og doblet omsetningen til 300 millioner. Selskapet har seks lokasjoner i Norge og er også etablert i København og Stockholm. SYSCO jobber i grenseflaten mellom forretningsprosesser og teknologi, og bistår kundene med å drive forretning mer effektivt og skape digitaliseringsgevinster.

Byggeier er svært fornøyd med at nok en leietaker har valgt 2020park. Før årsskiftet ble det også kjent at KPMG flytter Stavanger-kontoret fra sentrum til Forusparken 2. 1. desember 2018 blir det lokasjon for KMPGs rundt 100 revisorer, advokater og rådgivere i Stavanger.

– 2020park skal bli regionens triveligste kontorpark som gjennom bærekraftige og innovative løsninger tilrettelegger for at parkens brukere opplever trivsel og effektivitet. Funksjonelle og miljøvennlige bygg skal gi fornøyde brukere. Vår filosofi tilsier at godt innemiljø, tilrettelagte arealer, tilrettelegging for syklende, joggende og gående er suksessfaktorer med stor betydning for arbeidsglede og produktivitet, sier Jarl Endre Egeland i 2020park.

På bildet (fra venstre): Ronny Hamre Olsen i SYSCO og Jarle Oftedal i 2020park.