21. august 2018
TCO til Vestre Svanholmen 4

I januar 2019 flytter TCO til Vestre Svanholmen 4. Dette er Seabrokers Eiendoms tredje leieavtale for bygget på kort tid. 

I januar 2019 flytter TCO til Vestre Svanholmen 4. Dette er Seabrokers Eiendoms tredje leieavtale for bygget på kort tid. Vestre Svanholmen 4 eies av Seabrokers Eiendom, en av regionens største eiendomsbesittere med over 210.000 kvm næringseiendom. Bygget huser en rekke høyteknologiske virksomheter innen IT-sektoren og energibransjen. Eksempler er Tieto Norway, Cegal, Upheads, Innosolutions og Ennox Technologies.

– Dette bygget har nå spisskompetanse innen IT, offshore-teknologi og ikke minst tekniske oljebrønnløsninger. Byggets sosiale atrium innbyr til gode synergier mellom selskapene. Seabrokers Eiendom håper at den unike kompetansen samlet i bygget vil gi grobunn for nye løsninger og innovativ teknologi som igjen kan skape arbeidsplasser og en fortsatt lys fremtid for regionen vår, sier salgs- og kontraktsansvarlig Rolf Aarthun i Seabrokers Eiendom.