30. mai 2017
Tradebroker velger Viju som leverandør av samhandling

Avtalen gir Forus-baserte Viju muligheten til å levere samhandlingsløsninger til Tradebrokers medlemmer, som består av store, norske virksomheter.

Tradebroker er innkjøpsorganisasjonen for store bedrifter i Norge, og forhandler frem rammeavtaler med foretrukne leverandører innen ulike vare- og tjenesteområder for sine medlemmer. De 55 medlemsbedriftene representerer samlet over 700 selskaper og avdelinger og 130.000 ansatte.

Organisasjonen har innstilt Viju, som har hovedkontor i Luramyrveien 79 på Forus, som nummer én i konkurranse med ni andre tilbydere, og er foretrukken leverandør for området «AV-utstyr, videokonferanse, samhandlingsløsninger og digital skilting». Avtalen har en varlighet på tre år.

– Vi valgte å innstille Viju som nummer én fordi de var den mest komplette løsningsleverandøren. De er fokuserte på den gode løsningen, og vi mener de har den porteføljen og ekspertisen som skal til for å hjelpe våre medlemmer å ta et skritt lenger med denne type løsninger, sier Endre Klungland, avtaleansvarlig i Tradebroker.

Viju er et norsk selskap som har spesialisert seg som leverandør av visuell kommunikasjon, og har en rekke anerkjente samhandlings- og møteromsløsninger i porteføljen. I tillegg til å skreddersy samhandlingsløsninger for virksomheters behov har de også vedlikeholds- og driftstjenester, slik at kundens behov alltid er ivaretatt.

For Viju gir den nye avtalen muligheter for å levere løsninger til ledende, norske virksomheter og flere har allerede meldt sin interesse.

– Tradebrokers avgjørelse er svært gledelig og gir oss store muligheter i årene fremover. Vi ser frem til å komme i dialog med medlemmene i Tradebroker, og etter hvert å kunne hjelpe nye kunder med å etablere samhandlingsløsninger og fysiske og virtuelle møterom, sier Sven-Ivar Westby, som forvalter avtalen i Viju

På bildet sees f.v. Terje Fagervik i Tradebroker, Sven-Ivar Westby i Viju, Endre Klungland i Tradebroker og Morten Nilsen, Viju (Foto: Viju)

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.