16. april 2019
Utvikler superbatteri av treflis og silisium

Beyonder utvikler ny energilagringsteknologi i toppmoderne laboratorier i Golf Tower. Superbatteriene skal kunne lades på to minutter og bli en viktig brikke i elektrifiseringen av industri og transport.

Beyonder utvikler ny energilagringsteknologi i toppmoderne laboratorier i Golf Tower. Superbatteriene skal kunne lades på to minutter og bli en viktig brikke i elektrifiseringen av industri og transport. Forus opplever en kraftig fremvekst av spennende virksomheter som utvikler teknologi for det grønne skiftet. Området har også fått en nasjonal nøkkelrolle i kartleggingen av fremtidens energisystemer og nye kollektivløsninger kommer for fullt, eksempelvis Bussveien og Sykkelstamvegen.

Det beste fra to teknologier
I Golf Tower jobber et team på ni mennesker fra fem land med å utvikle batteriteknologien «litium-ionkondensator» (LiC). Enkelt forklart er det en battericelle som kombinerer de beste egenskapene fra de to energilagringsløsningene – superkondensator og li-ion batteri – gjennom et nytt design og bruk av nye materialer.

– Batteriet er flere ganger kraftigere enn vanlige batterier og utviklet for nordisk klima. I tillegg kan det fullades på to minutter og tømmes og lades hele 100 000 ganger, forteller adm. direktør Svein Kvernstuen i Beyonder AS.

Universitetet i Stavanger, forskningsinstituttet IFE, NTNU og Aalborg Universitet er tette samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet, blant annet i form av masteroppgaver og doktorgrader i samarbeid med UiS.

Miljøvennlig x 2
Teknologien skal ikke bare bidra til grønnere løsninger i industrien, men den er i seg selv også ekstra miljøvennlig. Gjennom bruk av silisium på anoden og karbon på katoden unngås bruk av omstridte mineraler som kobolt og nikkel. Og det benyttes norsk treflis for å fremstille karbon til batteriet.

– Vår forretningside er tuftet på å utvikle og levere bærekraftige og miljøvennlige batteriløsninger, sier Kvernstuen om selskapet han etablerte i 2016.

Batteriteknologien utvikles for industrielle applikasjoner, som optimalisering av sol- og vindparker, elektrifisering av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og skip, i tillegg til hybridbåter og –fly.

Som følge av mulighetene batteriteknologien gir er Beyonder involvert i Elnett21. Dette er et ENOVA-drevet nasjonalt prosjekt der Forus har fått en nøkkelrolle i kartleggingen av fremtidens energisystemer som del av omstillingen til lavutslippsamfunnet.

– Når man i fremtiden skal lade eksempelvis el-busser og –ferger vil man få store “peaker” i nettet som blant annet kan gi ustabilitet. Ved å benytte vår batteriteknologi med høy effekt og moderat energitetthet, vil man kunne levere ut en stor mengde energi raskt, forteller Kvernstuen.

Nytt industrieventyr på Forus?
Beyonder har tilhold i Kanalsletta 2, også kalt Golf Tower. I tillegg til kontorer har Beyonder her også laboratorier og plass til pilotproduksjonslinje. Golf Tower ligger rett ved golfbanen på Forus vest og er regionens første kontorbygg i energiklasse A. Bygget på nesten 18.000 kvm har et energiforbruk på kun 82 KW pr. år pr. kvm og huser virksomheter som Siemens, Nye Veier, Saipem og Aveva.

– Vi har meget gode fasiliteter her på Forus og jobber med planer om å bygge kommersiell produksjonskapasitet i Norge. Dette åpner for ny fremtidsrettet industri i Norge med uante spinn-off-muligheter og nye arbeidsplasser som bidrar til nødvendig omstilling til et mer bærekraftig samfunn, avslutter Kvernstuen.

Bilder:
Golf Tower
Svein Kvernestuen
Laboratorim
Beyonders superkondensator prototype-celler klar for testing