11. februar 2019
Vår Energi samles i Seabrokers-bygg på Forus

Vår Energi investerer i et nytt hovedkontor på Forus. – Vi skal utvikle et bygg som vil representere neste generasjon ansatte, sier Kristin F. Kragseth, adm. direktør i Vår Energi.

Vår Energi investerer i et nytt hovedkontor på Forus. – Vi skal utvikle et bygg som vil representere neste generasjon ansatte, sier Kristin F. Kragseth, adm. direktør i Vår Energi.

Vår Energi AS har i dag hovedkontor fordelt på to lokasjoner. Nå har energiselskapet tildelt Seabrokers Eiendom AS en langtidsleiekontrakt for eiendommen Vestre Svanholmen 1 på Forus. Kontrakten innebærer at organisasjonen samlokaliseres etter sommeren når bygget på 32 000 kvm. er betydelig oppgradert.

– Vi har identifisert en optimal løsning, som sørger for at organisasjonen kan etablere et felles kontorbygg i løpet av en kort tidsperiode. I tillegg ønsker vi at det nye kontorbygget skiller seg ut som nytt og moderne, til tross for at dette handler om å videreutvikle et eksisterende bygg, sier Kragseth.

Flyttingen vil forbedre utviklingen av en sterk, integrert organisasjonskultur samt en effektiv organisasjon som er tilpasset Vår Energis forretningsplan. Vår Energi skal bruke flere titalls millioner kroner i tilleggsinvesteringer for å designe kontorene etter selskapets krav og ønsker.

– Vårt mål er å engasjere organisasjonen til å delta i utviklingen av vårt nye hjem, sier Kragseth.

Et prosjekt etableres for å videreutvikle eiendommen til det som skal bli Vår Energis nye hovedkontor i Norge.

– Størrelsen og kapasiteten på eiendommen tillater videre vekst for selskapet, i tråd med vår forretningsplan. Jeg har glad for at vi nå har funnet en kontorløsning som kan samlokalisere Stavanger-regionens organisasjon i et felles bygg, og i tillegg tillate tilstedeværelse på Forus, påpeker Kragseth.

I tillegg til tidsaspektet for å oppnå samlokalisering, har kapasiteten, teknisk standard, fleksibilitet og kommersielle vilkår vært hovedgrunnene til at valget falt på Vestre Svanholmen 1 som Vår Energis nye hovedkontor.

– Seabrokers er stolte over at Vår Energi valgte Forus og Vestre Svanholmen 1, og ser frem til et langt og godt samarbeid med et av regionens mest spennende selskaper. Vår Energis valg av lokale er viktig for Seabrokers, men også for Forus som næringsområde og Stavanger-regionen som Norges energihovedstad, sier styreleder Frode Albretsen i Seabrokers Eiendom.

Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel og resultatet av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS på slutten av 2018. Vår Energi er eid av både det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det Norge-baserte ledende investorselskapet HitecVision (30,4 prosent). Vår Energi har om lag 800 ansatte fordelt på offshore-felt og selskapets lokasjoner ved kontorene i Sandnes (HK), Hammerfest og Oslo.

Seabrokers er en av regionens største eiendsomsutviklere. Selskapet eier og forvalter over 210.000 kvm moderne næringseiendom på Forus.