30. mars 2017
Velkommen til Grønt seminar på Sola lufthavn: Flyplassen – et innovasjonslaboratorium?

Stavanger lufthavn, reviderer i disse dager gjeldende Masterplan for flyplassen. Planen skal avklare hvordan Avinors samfunnsoppdrag best kan ivaretas. I den anledning inviterer vi til spennende foredrag og ser fram til kreative innspill fra deltagerne.

Kan flyplassen bli et innovasjonslaboratorium?
Kan flyplassen bli selvforsynt med energi innen 2025

Det grønne skiftet krever omstilling innen alle samfunnsområder og en av nøklene blir innovasjon, bærekraft og teknologiutvikling. Innen 2020 skal Avinor halvere egne klimagassutslipp sammenliknet med 2012. Vi skal redusere reduserer energiforbruk, redusere utslipp til vann og grunn, redusere støy. Dette skal vi gjøre gjennom satsing på ny teknologi og innovative løsninger.

Tidspunkt: Onsdag 5. april kl. 08:30 – 13:30
Sted: Stavanger lufthavn – Innlandsterminalen – gate 23 og 24
Møteleder: Elin Schanche, daglig leder Grønn By
Påmelding: Innen 31. mars til www.gronnby.com
Kollektivtransport: Kolumbus Reiseplanlegger

NB! Ta med legitimasjon. Det blir innsjekk gjennom sikkerhetskontrollen!

Seminaret er organisert som en forelesningsrekke fram til 11:30. Etter lunsj arrangeres det parallelle workshop slik at deltagerne får anledning til å gå i fordypning og komme med innspill. Arrangementet er gratis! Begrenset kapasitet. Vær tidlig ute!

Program

09:00 – 09:20 Velkommen til Stavanger lufthavn v/ Leif A. Lorentzen, Lufthavndirektør
09:20 – 09:50 Om innovasjon og bærekraft v/ Udo Bradersen, environmental manager,Hamburg lufthavn
09:50 – 10:10 Pause mingling
10:10 – 10:30 Hva vi ikke visste en flyplass kunne være.  v/Alexandria Algard, Innehaver Alexandria Algard Architects
10:30 – 10:50 Innovasjonssatsing i LYSE (Dagfinn Waage og Gunnar Crawford)
10:50 – 11:10 Innovasjons- og miljøarbeid i Avinor v/ Olav Mosvold Larsen, Seniorrådgiver Strategi og utvikling
11:10 – 11:30 Spennende og innovative prosjekter på Stavanger lufthavn v/ Anette S. Heggen, Kvalitets- og sikkerhetssjef, og Ingvald Erga, Fagansvarlig ytre miljø
11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 13:00 Workshop Tema: Hvordan skal vi jobbe sammen for å utvikle miljøvennlige og innovative løsninger som fører til økt verdiskapning i regionen? Hvordan kan flyplassen bidra – kan den være et laboratorium?
13:00 – 13:30 Oppsummering

Slutt

Målgrupper:

Næringslivsledere, politikere og byråkrater i kommuner og fylkeskommune, ansatte ved Fylkesmannen i Rogaland, eiendoms- og områdeutviklere, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører.

Bedrifter innen logistikk, eksport/import og reiseliv, innovasjons og gründermiljø. Ansatte og studenter ved skoler og universitet.

 

Velkommen!

 

Tekst &bilde : Avinor og Grønn By