6. mars 2019
Vest Betong tildelt tredje største kontrakt med SUS2023

Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva, og gjelder to betongentrepriser som er slått sammen.

Kontrakten har en verdi på over 350 millioner kroner inkludert mva, og gjelder to betongentrepriser som er slått sammen.Kontrakten omfatter betongarbeider på alle de fem byggene som er en del av det nye sykehuset på Ullandhaug. Vest Betong skal levere betongarbeidene som dekker de to underetasjene på det nye sykehuset.

I tillegg kommer kulverter i grunnen som binder sammen byggene. Dette gjelder alle de fem byggene, unntatt bygg D, der betongarbeidet skal gå over første etasje.

For Vest Betong betyr avtalen at de sikrer gjennomsnittlig 100 arbeidsplasser byggeperioden på 18 mnd. Med seg i kontrakten har de en god samarbeidspartner. Det er SV Betong som er deres underentreprenør i oppdraget.

-Dette er en stor dag for oss og en tillitserklæring, sier Lars Berland, daglig leder i Vest Betong på Forus. Hele selskapet gleder seg over å vunnet avtalen og ser frem til å starte arbeidet i juni 2019.

-Vårt mål er å jobbe sikkert og trygt med god HMS og samtidig effektivt, sier Berland, som ser frem til å komme i gang med betongarbeidet for de to underetasjene og kulvertene på forsommeren.

-Dette er den tredje største kontrakten vi tildeler for bygging av det nye sykehuset, og denne gang møter vi en ny lokal leverandør. Jeg setter stor pris på at flere når opp i konkurransen om å bygge det nye sykehuset, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

-Enda en brikke er på plass for å sikre at vi får bygget sykehuset etter planen. Nå skal vi sette oss ned med Vest Betong og planlegge godt, slik at vi får mest mulig sykehus for pengene, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

På bildet fra venstre: Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg, SUS2023, Bjørn M. Dahl, prosjektsjef Vest Betong, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør Stavanger universitetssjukehus, Lars Berland, daglig leder Vest Betong og Stig Jespersen, leder betongavdeling, SV Betong.

Fotokreditering: Svein Lunde, Helse Stavanger