26. april 2018
Vi valgte Forus: Tieto Norge

– Lokasjon og lokaler skal gjenspeile at vi er en ledende nordisk aktør, sier Per Christian Hauge i Tieto Norge. IT-giganten har store ambisjoner om omsetningsvekst og mye skal komme fra kunder innen gangavstand.

– Lokasjon og lokaler skal gjenspeile at vi er en ledende nordisk aktør, sier Per Christian Hauge i Tieto Norge. IT-giganten har store ambisjoner om omsetningsvekst og mye skal komme fra kunder innen gangavstand.Tieto Norge er en del av finske Tieto, Nordens største IT-selskap med over 14 000 ansatte i rundt 20 land. I Norge har selskapet ti lokasjoner med til sammen 575 ansatte.

Avdelingen på Forus er en viktig del av den norske virksomheten, først og fremst på grunn av satsingen mot olje- og energisektoren.

Forus er åpenbar lokasjon
– Vi har filosofi om å følge kundene og satser tungt på Norges klart største næring. Forus er den åpenbare lokasjonen for oss i regionen. Vi har gangavstand til de største oljeselskapene, sier Per Christian Hauge, direktør for olje- og gass i Tieto Norge.

Forus er en internasjonal næringsklynge innen olje- og gass og lokasjon for virksomheter i alle bransjer og størrelser. Over to millioner kvm næringseiendom huser rundt 2 500 virksomheter og 40 000 ansatte med verdensledende kompetanse på mange områder. På bare noen få tiår har Forus vokst frem som landets viktigste næringsområde, der virksomhetene står for en stor andel av Norges verdiskapning.

Nå står Forus overfor et nytt, spennende kapittel. Det jobbes med en helhetlig kommunedelplan som skal videreutvikle og styrke Forus’ rolle som landets viktigste næringsområde. I tillegg kommer nye kollektivløsninger og det er stor optimisme i næringslivet.

Gir gass
Tieto har en svært bred programvare-, tjeneste- og kompetansebredde, og betjener internasjonale og nasjonale kunder som spenner fra verdens største oljeselskaper til Folkehelseinstituttet, Oslo Børs og Politiet.

På Forus er selskapet spesielt spisset mot olje- og energisektoren og representert med tre forretningsenheter, hvorav “Energy Components” (EC) er størst. Dette er i korte trekk et globalt ledende regnskapssystem for sporing av hydrokarboner og et avansert IT-system for dataanalyse og modellering som bidrar til bedre beslutninger.

– EC er rangert som verdensledende av analyseselskapet IDC og brukes av en stor andel av verdens olje- og gasselskaper. Vi er optimistiske på vegne av oljebransjen, og målet er å doble omsetningen vår de neste fem årene, forteller Hauge.

De to andre forretningsområdene som ledes fra Forus er Enterprise Content Management (ECM) og Technology Services and Modernization (TSM). Førstnevnte er samarbeids- og dokumenthåndteringsløsninger som gjør at virksomheter enkelt kan organisere, lagre, finne og bruke informasjonsverdier. TSM omfatter blant annet drift og vedlikehold av applikasjonsporteføljer, og en av kundene er Lyse-konsernet.

– Forretningsområdet TSM har også ambisjon om vekst i år, sier Hauge.

Valgte ikonisk kontorbygg
I 2016 kjøpte Tieto Norge IT-selskapet Lyse Link, og avtalen innebar at Tieto skulle levere skybaserte løsninger, drift og vedlikehold av Lyse-konsernets applikasjonsportefølje. 25 ansatte fra Lyse Link fulgte med inn i Tieto Norge og selskapet fikk behov for større plass.

– Valget ble Vestre Svanholmen 4, trolig det mest ikoniske signalbygget på Forus. Bygget er veldig visuelt attraktivt både på inn- og utsiden og gjenspeiler oss som selskap, forteller Hauge.

– Vi har passert 80 ansatte på Forus og skal skape enda flere arbeidsplasser. I Vestre Svanholmen er vi rigget for fremtiden og videre vekst, legger han til.

Bygget ved golfbanen har høy gjenkjennelsesfaktor, og flere internasjonale virksomheter har det som hovedsete i Norge. Bygget eies av Seabrokers Eiendom, en av regionens største eiendomsbesittere med over 210.000 kvm næringseiendom, hvorav det aller meste på Forus.

Eiendomsaktører har stor tro på Forus
På Forus jobbes det nå med en helhetlig kommunedelplan der det er pekt ut fire kjerneområder som skal urbaniseres og transformeres. Områdene er Koppholen vis-a-vis Tvedtsenteret, 2020 park, Forussletten sør og Kanalsletten. Her foreslår planen at næring og småhandel skal få etablere seg med opp mot 400 prosent utnyttelsesgrad.

I tillegg kommer nye kollektivløsninger som skal knytte områdene sammen, og det er stor optimisme i næringslivet.

Seabrokers har stor tro på området og ser stort potensial for vekst og videreutvikling.

– Forus står nå foran et nytt, spennende kapittel og er bedre rustet for fremtiden enn noen gang, særlig i forhold til kollektivløsninger og ny bussvei, sier Rolf Aarthun, salgs- og kontraktansvarlig i Seabrokers Eiendom.

Han ser også mye positivt blant de rundt 2500 virksomhetene på Forus.

– Det er ny giv i oljebransjen og større mangfold i næringslivet enn noensinne. Nye virksomheter og kompetanseområder vokser frem kontinuerlig og Forus har fått flere ben å stå på, avslutter Aarthun.