7. september 2017
Vil utvikle innovativt parkeringshus på Forus

Forus Parkering ønsker å utvikle regionens største og mest moderne parkeringshus til et fremtidsrettet mobilitetskonsept drevet av egenprodusert fornybar energi.

Presseinformasjon
7. september 2017

Forus Parkering AS står bak parkeringsanlegget på Røynebergsletta 5. Bygget på totalt 40 000 kvm fordelt på syv etasjer har en totalkapasitet på cirka 1550 p-plasser.

Nå har Forus Parkering fått støtte av Enova til en stor konseptstudie som skal kartlegge mulighetene for å bygge om anlegget til en fremtidsrettet mobilitets-hub. Forskningsmiljøer og virksomheter skal undersøke muligheter for nye, innovative ladeteknologier for både sakte og hurtig lading av el-biler, el-busser og autonome kjøretøy. Disse skal blant annet forsynes med sol- og vindenergi som produseres i og utenfor bygget.

Tanken er i første omgang å utvide bygget med en etasje for 200 ladbare kjøretøyer. På uteområdet ser man for seg høyeffekts hurtiglading for el-drosjer, el-busser og selvkjørende busser, i tillegg til shuttlebuss- og drosjetilbud til flyplassen, by-sykler og bildelingspool.

– Visjonen er et anlegg som høster energi fra både sol, vind og biogass, i tillegg til vannmagasinene. Vi ønsker å lage noe som er unikt og utviklende for næringslivet på Forus, sier Eirik Bergjord i Malling & Co, som forvalter eiendommen for Forus Parkering AS med Q-Park som parkeringsoperatør.

Universitetene i Stavanger og Tromsø har sentrale roller i studien, i tillegg til norske og internasjonale virksomheter som Delta Electronics, Saga Energy, Meshcrafts og Greenflux. Det er også nedsatt en referansegruppe med deltakere fra blant annet Forus Næringspark, Stavanger Taxi, Rogaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen.

– Reisende skal kunne sette fra seg bilen, ladbar eller ikke, og dra videre til flyplassen eller andre steder med drosje, buss, el-sykkel eller førerløse busser. Bilen vil være fulladet med fornybar energi når man henter den, sier Eirik Bergjord.

Forus Parkering er en av deltakerne i Forus-samarbeidet som driver omdømmebygging av Forus som attraktiv bedriftslokasjon. I tillegg til Forus Parkering består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, IKM Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Sandnes Havn, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.

For mer informasjon, kontakt:
Eirik Bergjord, Forus Parkering
E-post: eirik.bergjord@malling.no
Mobil: 958 02 902