12. august 2019
«Virksomhet på Forus sparer miljø, reisetid og kostnader»

Har du tenkt på hvilke samfunnsmessige fordeler Forus-beliggenheten har? For Kolumbus betyr det mindre tomkjøring og lavere kostnader – og bedre miljø for deg.

Har du tenkt på hvilke samfunnsmessige fordeler Forus-beliggenheten har? For Kolumbus betyr det mindre tomkjøring og lavere kostnader – og bedre miljø for deg.

Da Kolumbus for noen år siden skulle finne optimal lokasjon for nytt bussanlegg fikk det fylkeskommunale kollektivselskapet bistand fra det tyske analysebyrået Fraunhofer IML. Hvorfor så omfattende prosess, tenker du kanskje? Fordi beliggenheten har stor betydning for tomkjøring uten passasjerer – og dermed miljø og kostnader.

Analysebyrået pekte klart på Forus på grunn av beliggenheten midt på Nord-Jæren og fordi bussanlegget skulle bli navet i Bussveien, Europas lengste bussvei.

– Kolumbus har mål om fossilfri drift innen 2024. Bussanlegget er et ledd i miljøstrategien, og plasseringen gir operatøren vår Norgesbuss minst mulig tomkjøring og utslipp, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Tostensen i Kolumbus.

Bussanlegget ble oppført i 2016 og er Norges største. Bygningsmassen og tomtearealet er hhv. 8000 og 35 000 kvm og base for rundt 270 busser og 600 sjåfører. Anlegget har 12 verkstedplasser, 3 vaskehaller, karosserihall og er tilrettelagt for elbusser, selvkjørende busser og biodiesel.

– De fleste forbinder Forus med høy verdiskapning og kompetanse og et område som er enkelt å komme til og fra. Men mange har kanskje ikke reflektert over andre fordeler i et makroperspektiv, sier adm. direktør Stein Racin Grødem i Forus Næringspark.

Han viser til at Forus er beliggende midt på Nord-Jæren og dermed geografisk midtpunkt for rundt 250 000 mennesker. Området ligger rett ved viktige trafikkårer, flyplass, havner og jernbane. Forus er også tyngdepunktet i regionens storsatsing på kollektivtilbud.

– Forus bør vokse ytterligere fordi det gir fordeler både for virksomheter og samfunnet. Beliggenheten midt i regionen, kollektivsatsingen og infrastrukturen betyr mindre forflytning av mennesker og varer. Det sparer miljøet, reisetid og kostnader, sier Grødem.