6. desember 2023
Styremøte 06.12.2023

Styremøtet avholdes i Sola Strand Hotell kl. 17:00

Saksliste
Godkjenning av protokoll
20/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 20.10.2023
Behandling av utvalgssak
79/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 06.12.2023
80/23 Lønnsoppgjør 2023
81/23 Budsjett 2024
82/23 Møteplan 2024

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.