8. februar 2023
Styremøte 08.02.2023

Styremøtet avholdes i Forusparken 2, møterom Tou kl. 08:30

Saksliste
Godkjenning av protokoll
15/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 14.12.2022
Behandling av utvalgssak
58/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 08.02.2022
59/23 Strategi 2023
60/23 Forprosjektskisse: Fremkommelighet og folkehelse på Forus nå og i framtiden.
61/23 Salg av FNP F2-4 AS
62/23 Salg av D5 Invest AS
63/23 Salg av FNP F1-2 AS

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.