12. desember 2022
Styremøte 14.12.2022

Styremøtet avholdes på Villa Skeiane, Sandnes kl. 17:00

Saksliste
Godkjenning av protokoll
14/22 Protokoll Styret i Forus Næringspark 05.10.2022
Behandling av utvalgssak
53/22 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 14.12.2022
54/22 Styreevaluering 2022
55/22 Budsjett 2023
56/22 Orientering om mulig kapitalutvidelse – Innovasjonsparken AS
57/22 Møteplan 2023

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.