20. oktober 2023
Styremøte 20.10.2023

Styremøtet avholdes i Forusparken 2, møterom Tou kl. 08:30

Saksliste
Godkjenning av protokoll
19/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 30.08.2023
Behandling av utvalgssak
75/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 20.10.2023
76/23 Unntatt offentlighet
77/23 Regulering av utvidet gang og sykkelvei langs Løwenstrasse
78/23 Oppdatering av rapporten «This is a billion dollar country»

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.