24. mai 2023
Styremøte 24.05.2023

Styremøtet avholdes i Forusparken 2, møterom Tou kl. 08:30

Saksliste
Godkjenning av protokoll
17/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 29.03.2023
Behandling av utvalgssak
66/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 24.05.2023
67/23 Årsregnskap 2023 – Forus Næringspark AS
68/23 Salg av gnr. 35 bnr. 480 i Sola kommune
69/23 Kanallukking Felt F Sola kommune

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.