29. mars 2023
Styremøte 29.03.2023

Styremøtet avholdes i Forusparken 2, møterom Tou kl. 08:30

Saksliste
Godkjenning av protokoll
16/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 08.02.2023
Behandling av utvalgssak
64/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 06.12.2023
65/23 Forus UAM Arena

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.