30. august 2023
Styremøte 30.08.2023

Styremøtet avholdes i Forusparken 2, møterom Tou kl. 08:30

Saksliste
Godkjenning av protokoll
18/23 Protokoll Styret i Forus Næringspark 24.05.2023
Behandling av utvalgssak
70/23 Muntlig gjennomgang av aktuelle saker 30.08.2023
71/23 Status – IKDP-Forus
72/23 Status – Felt B-vest
73/23 Miljøovervåkning av Foruskanalen
74/23 UiS til Forus

Forus Næringspark AS er ikke omfattet av offentlighetsloven. Selskapet praktiserer meroffentlighet. Ta kontakt med selskapet på post@forus.no dersom du ønsker innsyn i en styresak.